Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

Verhuurovereenkomst

Naam
Adres
Afkopen eigenrisico
Persoon achterop
Klik of sleep een bestand naar dit veld om te uploaden.
U dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs om onze E-choppers te berijden. Als u een kopie uploadt, dient u er rekening mee te houden dat het burgerservicenummer (BSN) en de foto zijn afgedekt. Als er geen rijbewijs wordt geüpload, geeft u aan dat u in het bezit bent van een geldig rijbewijs om onze E-choppers te mogen berijden. Indien u zonder geldig rijbewijs op onze E-choppers rijdt, bent u niet WA verzekerd en kunt u strafrechtelijk worden vervolgd (art. 107 WVW)
Wis handtekening
Bij het ondertekenen van deze verhuurovereenkomst gaat u akkoord met de algemene voorwaarden zo als omschreven in de bijlage.

Algemene voorwaarden

1: De huurder zal het voertuig alleen en uitsluitend toewijzen aan de service van een individueel gebruik en / of rondleiding, waarbij het verboden is om het doel voor enig ander gebruik te variëren. Het onjuiste gebruik van een Smart Wheelz voertuig en het niet naleven van de regels van de weg zijn alleen de verantwoordelijkheid van de bestuurder die onderhevig is aan dit huurcontract met de verhuurder. De verhuurder is vrijgesteld van elke onvoorzichtigheid die de bestuurder tijdens de duur van dit contract zou kunnen veroorzaken.2: Het is verboden voor de huurder het voertuig waarop dit contract betrekking heeft geheel of gedeeltelijk over te dragen, uit te lenen of te subleasen ten gunste van derden, waarbij de verhuurder het recht heeft om dit contract te beëindigen mocht dit wel het geval zijn. De verhuurder is in geen geval verantwoordelijk voor een andere persoon dan de bestuurder die geautoriseerd is door het inhuren van deze service. De bestuurder is te allen tijden aansprakelijk voor de eventuele bijrijder. De Smart Wheelz voertuigen worden compleet gereviseerd en in perfecte staat geleverd, zodat de huurder de verplichting heeft om het Smart Wheelz voertuig in dezelfde staat terug te brengen als dat deze werd afgeleverd. Eventueel ontstane schade wordt op de huurder verhaald. In geval van diefstal zal de huurder aangifte doen bij de lokaal gevestigde politie.3: Het contract kan aan het einde van de overeenkomst worden hernieuwd, indien beide partijen dit overeenkomen. Als er geen verlenging is, is de huurder verplicht om het voertuig in dezelfde staat te retourneren als deze werd afgeleverd.4: De overeengekomen prijs voor de huur van het voertuig wordt in rekening gebracht bij levering van het voertuig en ondertekening van dit document.5: De maximale toegestane snelheid met de Smart Wheelz bedraagt 25 km/u, deze snelheid mag in geen geval overschreden worden. Voor de Smart Wheelz gelden de algemene verkeerswegen in Nederland. Ook deze mogen in geen geval overschreden worden. De Smart Wheelz laat het gebruik van auto(snel)wegen niet toe omdat deze wettelijk verplicht zijn gebruik te maken van de fietspaden in Nederland. De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor oneigenlijk gebruik of niet- naleving van deze clausule.6: Huurder ontvangt het voertuig in perfecte staat inclusief kenteken en de WA-verzekering op het voertuig.7: Het is de verhuurder verplicht om de buitenkant van het voertuig schoon te houden en dagelijks de batterij, remmen en hetvoertuig te checken.8: Elke schade of breuk die optreedt tijdens de loopijd van dit contact, moet worden gerepareerd of vervangen. Deze kosten zullen verhaald worden op de huurder.9: Overtredingen van verkeersregels, ongevallen en botsingen veroorzaakt door de huurder en die overeenkomen met het voertuig, vallen onder de verantwoordelijkheid van de huurder welke tevens alle kosten en schade draagt.10: Smart Wheelz B.V. behoudt zich het recht voor om dit contract te beëindigen wegens schending van één van de bovenstaande clausules door de huurder.