Smart Bookings

Privacybeleid

Laatst bijgewerkt op 27-jan-2024
Effectieve datum: 27-jan-2024

Dit Privacybeleid beschrijft het beleid van Smart Wheelz B.V., Scottweg 11a, Zeeland 4462GS, Nederland (de), e-mail: hello@smartwheelz.nl, telefoon: +31 113 745 903 met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw informatie die we verzamelen wanneer u onze website gebruikt (https://smartbookings.nl) (de “Service”). Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service, stemt u in met de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Als u hiermee niet instemt, krijgt u geen toegang tot of gebruikt u de Service alstublieft niet.

We kunnen dit Privacybeleid op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan u en zullen het herziene Privacybeleid op de Service plaatsen. Het herziene beleid wordt effectief 180 dagen na plaatsing op de Service en uw voortdurende toegang tot of gebruik van de Service na die tijd zal uw aanvaarding van het herziene Privacybeleid vormen. Wij raden u daarom aan deze pagina regelmatig te controleren.

INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN:

Wij zullen de volgende persoonlijke informatie over u verzamelen en verwerken:

Naam
E-mail
Adres
Betalingsinformatie

HOE WIJ UW INFORMATIE GEBRUIKEN:

Wij zullen de informatie die we over u verzamelen voor de volgende doeleinden gebruiken:

Verwerking van betalingen
Ondersteuning
Administratieve informatie
Gerichte reclame
Als we uw informatie voor een ander doel willen gebruiken, zullen we uw toestemming vragen en uw informatie alleen gebruiken nadat we uw toestemming hebben ontvangen, en dan alleen voor het doel waarvoor u toestemming heeft verleend, tenzij de wet ons anders verplicht.

HOE WIJ UW INFORMATIE DELEN:

Wij zullen uw persoonlijke informatie niet overdragen aan derden zonder uw toestemming, behalve in beperkte omstandigheden zoals hieronder beschreven:

Analyse
Gegevensverzameling en -verwerking
Wij eisen van dergelijke derden dat zij de persoonlijke informatie die wij aan hen overdragen alleen gebruiken voor het doel waarvoor deze is overgedragen en niet langer bewaren dan nodig is om het genoemde doel te vervullen.

Wij kunnen uw persoonlijke informatie ook openbaar maken in de volgende gevallen: (1) om te voldoen aan de toepasselijke wet, regelgeving, gerechtelijk bevel of andere wettelijke procedure; (2) om uw overeenkomsten met ons, inclusief dit Privacybeleid, af te dwingen; of (3) om te reageren op claims dat uw gebruik van de Service inbreuk maakt op rechten van derden. Als de Service of ons bedrijf wordt samengevoegd of overgenomen door een ander bedrijf, zal uw informatie een van de activa zijn die worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

BEWARING VAN UW INFORMATIE:

Wij zullen uw persoonlijke informatie bij ons bewaren gedurende 90 dagen tot 2 jaar nadat gebruikers hun accounts hebben beëindigd of zolang als nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor deze is verzameld zoals gedetailleerd in dit Privacybeleid. We moeten bepaalde informatie mogelijk langer bewaren, zoals voor het bijhouden van records/rapportage overeenkomstig de toepasselijke wet of om andere legitieme redenen zoals handhaving van wettelijke rechten, fraudepreventie, enz. Restinformatie die u niet (direct of indirect) identificeert, kan onbeperkt worden opgeslagen.

UW RECHTEN:

Afhankelijk van de geldende wetgeving heeft u mogelijk het recht om toegang te krijgen tot en uw persoonsgegevens te corrigeren of te wissen, een kopie van uw persoonsgegevens te ontvangen, de actieve verwerking van uw gegevens te beperken of hiertegen bezwaar te maken, ons te vragen uw persoonlijke informatie met een andere entiteit te delen (overdraagbaarheid), uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken, het recht om een klacht in te dienen bij een wettelijke autoriteit en andere relevante rechten onder toepasselijke wetten. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via hello@smartwheelz.nl. Wij zullen reageren op uw verzoek in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

U kunt zich afmelden voor directe marketingcommunicatie of het profileren dat we uitvoeren voor marketingdoeleinden door contact met ons op te nemen via hello@smartwheelz.nl.

Merk op dat als u ons niet toestaat de vereiste persoonlijke informatie te verzamelen of te verwerken of als u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt voor de vereiste doeleinden, u mogelijk geen toegang kunt krijgen tot de diensten waarvoor uw informatie werd gevraagd.

COOKIES, ENZ.

Voor meer informatie over hoe we deze trackingtechnologieën gebruiken en uw keuzes met betrekking tot deze trackingtechnologieën, verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

VEILIGHEID:

De beveiliging van uw informatie is belangrijk voor ons en we zullen redelijke beveiligingsmaatregelen nemen om het verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw informatie onder onze controle te voorkomen. Gegeven de inherente risico’s kunnen we echter geen absolute beveiliging garanderen en bijgevolg kunnen we de veiligheid van de informatie die u aan ons verzendt niet waarborgen en doet u dit op eigen risico.

KLACHTEN / FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING:               

Als u vragen of zorgen heeft over de verwerking van uw informatie die bij ons beschikbaar is, kunt u contact opnemen met onze Klachtenfunctionaris bij Smart Wheelz B.V., Scottweg 11a, e-mail: hello@smartwheelz.nl Wij zullen uw zorgen behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Privacybeleid gegenereerd met CookieYes.